Classification societies in the marine industry

Seen: 7138

Classification societies in the marine industry

Морските класификационни организации са неправителствени организации, които определят и следят за спазването на технически стандарти при изгражднето и експлоатацията на кораби и офшорни съоръжения. Нуждата от подобни организации се поражда главно от необходимостта от гарантиране на безопасността и сигурността на морската област по отношение на плавателните съдове и различните морски конструкции. Основната роля на подобни организации се определя главно в сертифицирането на кораби и съоръжения, при тяхното изграждане, както и изпълнението на периодични инспекции при експлоатацията им .

 

През втората половина на 18 век, застрахователи, корабособственици и  моряци се срещат обсъждайки рискове от идивидуални пътувания, сделки и проблеми свързани с корабите. Не след дълго се осъзнава необходимостта от стандарти, включващи редица забележки спрямо конструкцията на корабите, които биха подпомогнали застрахователните процеси при възникнали в последсвие проблеми с плавателните съдове.  Срещите се състоят в кафене в Лондон, Англия, известно като Lloyd’sCoffee House и довежда до създаването на първата класификационна организация за времето си, която официялно съществува от 1764 година. По това време се прави опит да се класифицират корабите на годишна база. В зависимост от състоянито на корпуса те биват разделени на  A, E, I, O или U, според  оборудването- G, M, или B: просто, добър, посредствен или лош. С течение на времето, G, M и B бяха заменени с 1, 2 и 3, което е произхода на добре познатия израз "A1".

 

 

През годините в последсвие се появяват различни други класификационни организации за кораби, като Det Norske Veritas през 1864, Germanischer Lloyd през 1867 и Bureau Veritas през 1828. В момента съществуват повече от 50 класификационните общества.   В конвенциите наUNCLOS и SOLAS  съществуват специални разпоредби, уточняващи, че плавателните съдове трябва да бъдат класифицирани т.е. да утговарят на определни структорни правила и норми. Предвид на това, класификационните общества не поемат никаква отговорност в случай, когато има инцидент скораби, които не отговарят на установените стандарти.

 В състава на този вид организации влизат корабниинспектори, машинни инженери, дизайнери и електроинженери. Инспекторите, наети на работа от класификационна организация контролират корабите на всички етапи от тяхното развитие и операции, за да са уверят че тяхното проектиране, работа по изгражането и експлоатациата удговарят напредвидените норми. Процесът обхваща проверка на цялстната структора, машинно и навигационно ободурдване.

 

Тринайсетте най-големи класификационни организации се обединяват в специалнаасоциация на класификационните общества, известна като IACS (International Association of Classification Societies). Тя е основана в Хамбур на 11 Септември 1968, въпреки че много преди това, различни конвенции наIMO дават препоръки за обединяване на организациите, с цел осигуряване на единен стандарт при класифицирането на плавателни съдове.Основната цел на тази асоциация е  осигуряването на  насоки и техническа поддръжка, както и разработването на  унифицирани тълкувания на международните нормативни актове, разработени от държавите-членки на IMO.

 

За да бъде част от тази асоциация, класификационната организация, трябва да се съобразява с предписаните условия. Високопоставен представител, на всяко от 50-те класификационни общества е представител на своето общество в IACS. По същия начин, докато всяко класификационно общество има своя собствена харта за правила и регламенти, има някои общи основания, които са определени от всички членове на IACS.

 

Flags of convenience или флаг на кораба, е термин описващ бизнес практика на регистриране на плавателното средство в държава, различна от тази на корабособсвеника. Основната цел при подобна регистрация е намаляване на оперативните разходи или избягване на определени разпоредби. Терминът навлиза в сила от 1950 година и изразява държавата под чийто флаг плава кораба, като по този начин в случай на спор или инцидент се спазват законите на съответната държава. Тази практика, превърнала страни като Либерия, Панама и Маршаловите острови едни от най-големите корабни регистри в днешно време, образуващи 40 % от целият световен флот. Регистрите в този вид държави, в повечето случаи има занижени стандарти, по отношение на оборудването и екипажа в сравнение с традиционите морски страни, което ги прави изключително атрактивни за корабособсвениците.

 

 

Класификационната организация  помага да се постигне следното:

 

■Очакване на подробна система за плавателните съдове и съоръжения, които ще бъдат категоризирани

■Осигуряване на плавателните съдове и съоръжения в съответствие с тази точкова система, чрез поставяне на подходящи оценки

■Определяне на необходимия клас или степен на кораба, както и продължаване на оценяването, за да се гарантира, че корабите спазватпредписаните нотации за съответния клас.

 

 

Класификационните общества са включени в морската система съвсем безпроблемно. Те са важна брънка в общите морски операции вече повече от два века.

 

Кратък списък на най-големите класификационни организации:

 

        American Bureau of Shipping   или Американският корабен регистър е създаден през 1862 година, с щаб квартира в Хюстън Тексас. В края на 2006 е третия по големина регистър с общо над 10 000 плавателни съда и офшорни съоръжения. Първоначалано е създадено като бюро за сертифициране на капитани в Ню Йорк, но в последсвие с работа си се превъща в една от най-големите не правителствени органицации е щатите.

 

 

   Създадено в Атверпен през 1828 година като Bureau de Renseignements pour les Assurances Maritimes или  Инфомационнен офис за корабно застраховане, през 1862 придобива сегашното си име. Като в момента с над 1400 офиса и повече от 59 000 служителя, освен корабен регистър организацията сертифицира стоки и услуги от всякакъв вид, а главният офис се намира в Neuilly-sur-Seine, близо до Париж, Франция.

 

 

Китайският корабен регистър е създаден през 1956 година, а през май 1988 става член на IACS. В момента освен кораби компанията има дейност по серитицираенто на много други услуги не само на територията на Китай.

 

 

Stiftelsen Det Norske Veritas (DNV)  е класификационна организация създадена  с предмет на дейност : Защитата на живота, имуществото и околната среда. Създадена е през 1864 в Норвегия като основно е инспектирала техическите характеристики на плавателни съдове. Тази дейност е основната и и до днес, като заедно с  Lloyd's Register и American Bureau of Shipping, това е една от трите най-влиятелни сертификационни компании в света на морския бизнес. Има над 300 офиса и лаборатории в повече от 100 държави, а числото на общият брой служители, работещи за компанията надхвърля 10 000.

 

 

Базирана в Хамбур, Германия организацията е създадена през 1867 година. В момента отговаря за повече от 7 000 кораба.

 

 

Първата и единствена за времето си организация от този вид. В днешно време е може би класификационна организация с най-голям имидж в света на морския бизнес. Днес LIoyd's Reigister основно е морска класификационна компания и независима организация за управление на риска, оценка на риска и услуги за намаляване и сертифициране на системи за управление, освен това обаче предмета и на дейност е широко обхватен във почти всяка една област на икономиката. Централата на компанията е в Лондон, служителите работещи в монета в нея са дестки хиляди.

 

Други големи класификационни организации са също Руския, Италианският и Японският корабен регистри, като почти всяка моркса държава включително и България притежава собствена класификационна организация.

Добави в SvejoMost read