NEW SEARCH

Tankers, Engine team, Fitter

Contact details about the company

Parallax Marine Ltd.

Фитер за Танкери

Фитер за Танкери

Tankers

EXPIRED OFFER , check latest current jobs in SEAJOBS.BG

Engine team, Fitter

( № 703 )

Description of the offer

Търсим фитер за Танкери
Контракт: 5 месеца / Заплата (стартова): Euro 1966
Изискване: Опит на Танкери, английски език.
Позицията излиза: началото на декември
Корабособственик / Мениджмънт: Германия
За контакти:
office@parallaxmarine.com
0887 05 79 88
0887 94 49 90